NieuwsNieuws 2022/2023

Door corona kon de in maart 2020 geplande 27e Gerard Goverde bridge-drive niet doorgaan. En ook in 2021 en 2022 mocht het niet. Maar afgelopen vrijdagavond 31 maart was het weer zo ver.

Winnaar werd het paar Roefi Vilier en Erik Langbroek. Erik trapte in vroeger jaren ook in onze club tegen een bal.

Andere Spartanen in de de toptien: John Cremer (5e) en Ed Goverde (7e). En verder zagen we ook aan de bridgetafel de (oud-)Spartanen Ton Zimmerman, Jan en Ria Bierman, Leo Bezem, Wim en Stella Vonk, Anneke van Balgooi en Anja Cox en Martin Goverde.

Een geslaagde jaarlijkse bridge-drive met 64 deelnemers, dank aan de organisatie door onze senioren bridgeclub!