positie_9_basiselfvanspartaan172x208De “BASIS ELF VAN SPARTAAN’20”

We gaan verder met de serie afspraken die aan veldposities zijn gekoppeld. Ten overvloede, je brengt niet alleen de basisregel van je eigen veldpositie in praktijk, maar alle regels. Wil je het hele veld nog eens zien? Gebruik dan de link voor Normen en Waarden (https://www.spartaan20.nl/de-club/normen-en-waarden/)

Je hoeft ze niet uit je hoofd te leren, je hoeft ze ook niet klassikaal te scanderen. Maar als je een echte Spartaan wilt zijn moet je je er wel naar gedragen. En bezoekende ouders geven natuurlijk het goede voorbeeld.

Positie 9, de spits. Aan die positie is de regel “Spreken elkaar aan op verkeerd gedrag” toegekend.

Tot dusverre zagen we allemaal regels die zo eenvoudig en logisch klonken, maar dit is echt een moeilijke. Net als bij regel 3 (veroorzaken geen overlast op het terrein en daarbuiten) moet je er zelf mee om leren gaan. Zo worden we nou eenmaal volwassen.

Aan verkeerd gedrag zijn gradaties te onderscheiden. Bij iets simpels kun je nog een eigentijds grapje maken. “Daar krijg je niet veel vind-ik-leuks voor”, kun je dan opmerken.

Bij wat forser verkeerd gedrag van anderen is het al veelzeggend, als je niet aan dat gedrag meedoet. Niets zeggen, maar ook niet meedoen is dan al even welsprekend, als waarschuwend toespreken. Verergering, als gevolg van een kettingreactie, wordt dan in ieder geval voorkomen.

Is het verkeerde gedrag nog ernstiger, dan kun je er afstand van nemen met de woorden “dit gaat me te ver”, maar laten we hopen dat ouders, trainers, leiders, of leerkrachten het probleem dan al hebben gesignaleerd en het weten te stoppen.

Voorkom dat een vriend narigheid tegemoet gaat, wijs hem op zijn verkeerde gedrag.