NieuwsNieuws 2022/2023

Op woensdag 9 november a.s., aanvang 20.00 uur wordt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering gehouden.

De uitnodiging met agenda is per e-mail nieuwsbrief aan alle leden en donateurs gezonden. Noteer deze datum, het in september jl. vernieuwde bestuur rekent op net zo’n mooie opkomst van de leden zoals dat op 7 september het geval was bij de Buitengewone ledenvergadering.