NieuwsNieuws 2022/2023

Op woensdag 9 november a.s., aanvang 20.00 uur wordt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering gehouden.

De uitnodiging met agenda is enkele weken geleden per e-mail nieuwsbrief aan alle leden en donateurs gezonden. Op de agenda staan de vaste punten, zoals het jaarverslag en financieel overzicht van het afgelopen seizoen en de begroting voor het lopende seizoen. Het in september jl. vernieuwde bestuur rekent op net zo’n mooie opkomst van de leden zoals dat op 7 september het geval was bij de Buitengewone ledenvergadering.