NieuwsNieuws 2023/2024

Op woensdag 1 november, aanvang 20.00 uur: de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

De uitnodiging met agenda is enkele weken geleden per e-mail nieuwsbrief aan alle leden en donateurs gezonden. Op de agenda staan de vaste punten, zoals het jaarverslag en financieel overzicht van het afgelopen seizoen, de begroting voor het lopende seizoen en de bestuursverkiezing. Kom meepraten over het wel en wee van uw vereniging, het bestuur verdient een goede opkomst van de leden!